verify.gommehd.net


#93
verify.gommehd.net
★19
/ 1GommeHD.net - GommeHD Network - [1.8-1.12.2] VERIFY SERVER

Địa chỉ Máy chủ
Thông tin
 • Phiên bản
  Spigot 1.8.8
 • Vị trí
  🇩🇪Munich, Germany
 • Khoảng cách (Ping)
  6823 km (~136 ms)
 • Thời gian hoạt động
  97.5%
Người chơi theo thời gian

Cờ HTML của Máy chủ
JSON API