Chào bạn! Bạn có thành thạo tiếng việt và Tiếng Anh không? Nếu có, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!
🇩🇪
Hạng
# 465
Lượt thích
♥ 11
Người chơi
0 / 3000
dwarvencraft.net
Dwarvencraft supports 1.9 - 1.12.2!Dwarvencraft Network ➢ 1.9/1.10/1.11/1.12.2 Happy Holidays

Cờ HTML của Máy chủ
<iframe src="https://vi.namemc.com/server/dwarvencraft.net/embed" width="728" height="90" style="border:none"></iframe>
JSON API

Danh sách mỗi người thích

https://api.namemc.com/server/<Máy chủ>/likes
Ví dụ

https://api.namemc.com/server/dwarvencraft.net/likes


Xác minh các lượt thích

https://api.namemc.com/server/<Máy chủ>/likes?profile=<UUID>
Ví dụ

https://api.namemc.com/server/dwarvencraft.net/likes?profile=403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5