Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!
🇬🇧
Hạng
# 35
Lượt thích
♥ 158
Số lượng người chơi
81 / 1500
creativefun.eu
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x »------------» CreativeFun «------------« Now able to tag players by using @
Lượt thích (158)

Cờ HTML của server
<iframe src="https://vi.namemc.com/server/creativefun.eu/embed" width="728" height="90" style="border:none"></iframe>
JSON API

Danh sách được nhiều người thích

https://api.namemc.com/server/<Máy chủ>/likes
Ví dụ

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes


Xác nhận cá nhân bạn thích

https://api.namemc.com/server/<Máy chủ>/likes?profile=<UUID>
Ví dụ

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes?profile=12b9d791-8fe9-4af8-8fb6-59aa2c0ed062