Hộp tìm kiếm


Bạn muốn chèn NameMC vào website cá nhân? Chọn kích cỡ hộp tìm kiếm, và chỉ cần sao chép và dán đoạn html vào mã nguồn trang web của bạn. Chiều rộng của hộp tìm kiếm có thể điều chỉnh bằng cách chỉnh sửa thông số "width".