Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai tiếng việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!

orbes


Tiểu sử Minecraft
 • UUID:
  39019479-5fe5-4fa7-ab72-dab1e4336faa
 • 390194795fe54fa7ab72dab1e4336faa
 • Đường dẫn:
Số liệu thống kê
 • Lượt xem hằng tháng:
  19
User Information
 • Vị trí:
  France

Tải skin
Các skins đã biết (15)
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"orbes"}