Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Proxximon


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    b153998c-0a18-4500-b3d0-24cccb7525ba
  • b153998c0a184500b3d024cccb7525ba
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    215
Mạng xã hội
TwitterYouTube

Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Proxximon"}