Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Proxxi


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    b153998c-0a18-4500-b3d0-24cccb7525ba
  • b153998c0a184500b3d024cccb7525ba
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    209
Mạng xã hội
TwitterYouTube

OptiFine áo choàng
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Proxxi"}