Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Proxxi


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    b153998c-0a18-4500-b3d0-24cccb7525ba
  • b153998c0a184500b3d024cccb7525ba
  • Đường dẫn:
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    138
Mạng xã hội
TwitterYouTube

Tải skin
Các skins đã biết (30+)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Proxxi"}