Chào bạn! Bạn có thành thạo tiếng việt và Tiếng Anh không? Nếu có, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!

_iJay_


Hồ sơ Minecraft
  • UUID:
    c0a0b469-3d06-46ab-89c9-b54b6ff19063
  • c0a0b4693d0646ab89c9b54b6ff19063
  • Liên kết:
Thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    3
Có phải “_iJay_” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Hãy xác nhận để tùy chỉnh hồ sơ NameMC của bạn!

Tải skin
Các skin đã biết (5)
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_iJay_"}