Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai tiếng việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!

Core


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    07e7e8a9-7ee8-4c74-8ee7-77f13e5ed55f
  • 07e7e8a97ee84c748ee777f13e5ed55f
  • Đường dẫn:
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    656
Mạng xã hội
Twitter
Bạn bè (192) (API)

Tải skin
Các skins đã biết (30+)
Các áo choàng đã biết (1)
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Core"}