Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

TheSash


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    6fef62d1-cc06-4d54-b76f-e0ad0b12ea7c
  • 6fef62d1cc064d54b76fe0ad0b12ea7c
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    68
Có phải tên “TheSash” là tiểu sử Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang tiểu sử của bạn trên NameMC!

Các skins đã biết (11)
OptiFine áo choàng
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"TheSash"}