Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Stxvx


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    333b598f-03e6-48ee-9d69-2ebb149933af
  • 333b598f03e648ee9d692ebb149933af
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    120
Có phải tên “Stxvx” là tiểu sử Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang tiểu sử của bạn trên NameMC!

Các skins đã biết (3)
OptiFine áo choàng
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Stxvx"}