Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Máy chủ Minecraft


Hạng Máy chủ Miêu tả Số lượng người chơi Lượt thích
# 1
play.havocmc.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xHavocMC Play The Mining Dead! 1.9-1.11 >> NEW GAMEMODE HAVOC HORIZONS <<
595 / 1000 ♥ 5393
# 2
hypixel.net
Requires MC 1.8/1.9/1.10/1.11 Hypixel Network 1.8/1.9/1.10/1.11 PROTOTYPE LOBBY: BED WARS UPDATE!
35487 / 60006 ♥ 2872
# 3
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Mineplex Games « [US] » Love Chests! RANKS & AMPS ON SALE!
10502 / 10503 ♥ 1488
# 4
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11[Badlion Network] Competitive PvP Network Come play ArenaPvP, UHC, SG!
4087 / 10000 ♥ 995
# 5
play.hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.11.x The Hive Hide & Seek 1.8 Support Office Map
5924 / 20000 ♥ 915
# 6
blocksmc.com
BlocksCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x BlocksMC New Hub | New Lobbies
2955 / 10000 ♥ 885
# 7
mcplayhd.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x>>> McPlayHD.net <<< | McPlayHD Netzwerk > Quakecraft ist wieder da!! <
63 / 128 ♥ 858
# 8
hungergames-mc.fr
Minecraft 1.7-1.11Hunger Games en cours IP: 1.hungergames-mc.fr
24 / 200 ♥ 762
# 9
minehq.com
WhitelistedMineHQ Network HCTeams | HCSquads | Bunkers
0 / 1000 ♥ 662
# 10
play.mcpz.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x . . -*- PartyZone -*- . . . play.mcpz.net . .
692 / 1500 ♥ 600