Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Máy chủ Minecraft


Hạng Máy chủ Miêu tả Số lượng người chơi Lượt thích
# 1
play.havocmc.net
Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xHavocMC.net Play The Mining Dead! 1.8-1.11 SALE! 25% OFF⛂⛃ AD REWARDS LIVE ⛃⛂
183 / 1000 ♥ 5264
# 2
hypixel.net
Requires MC 1.8/1.9/1.10/1.11 Hypixel Network 1.8/1.9/1.10/1.11 NEW!!! BED WARS UPDATE!
33206 / 61616 ♥ 4074
# 3
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Mineplex Games [US] » It's time to level up! DOUBLE XP WEEKEND ACTIVATED
3719 / 3720 ♥ 1874
# 4
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11[Badlion Network] Competitive PvP Network! 20% Off Badlion Premium Ranks! store.badlion.net
1835 / 10000 ♥ 1472
# 5
play.hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.11.x The Hive HIDE'N'SEEK, DEATHRUN, SKYWARS +MORE
3969 / 20000 ♥ 1202
# 6
blocksmc.com
BlocksCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x BlocksMC New Mystrey Chest Items
2786 / 10000 ♥ 943
# 7
minehq.com
WhitelistedMineHQ Network - Whitelisted Follow us on Twitter: @MineHQ for updates!
1 / 1000 ♥ 921
# 8
mcplayhd.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x>>> McPlayHD.net <<< | McPlayHD Netzwerk > Quakecraft ist wieder da!! <
61 / 128 ♥ 864
# 9
beta.pvplounge.net
Just Another Proxy 1.7.x, 1.8.xPvPLounge Beta @ store.pvplounge.net UPDATE: ELO Reset, New Kits, New Maps, New Spawn!
45 / 1 ♥ 766
# 10
hungergames-mc.fr
Minecraft 1.7-1.11Hunger Games en cours Event vers 18h00
2 / 200 ♥ 762
# 11
play.mcpz.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x * ----- PartyZone ----- * Party Games: Freeze Tag + DITTO
298 / 1500 ♥ 678
# 12
blockmania.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x BLOCKMANIA Visit www.blockmania.com
9 / 10 ♥ 557
# 13
play.pm-mc.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xProject Mayhem 1.8+ and 20% OFF Easter Rank
3 / 1000 ♥ 541
# 14
gommehd.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xGommeHD.net - GommeHD Network - [1.8-1.11] +BWBETA: NEW ITEMS
12248 / 20000 ♥ 473
# 15
play.cubecraft.net
CubeCraft ||CubeCraft|| CubeCraft Network! Now with 100% more Cubes!
7589 / 30000 ♥ 417