Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai tiếng việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!

Xu hướng server Minecraft


HạngMáy chủMiêu tảSố lượng người chơiLượt thích
# 1
hypixel.net
Requires MC 1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 Hypixel Network 1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 ZOMBIES v0.2 - ENDLESS + RIP MODES
26908 / 62000♥ 6508
# 2
mc.hyparia.fr
HypeCord 1.8 ➠ 1.12.1 HypariaMC 1.8 ➠ 1.12.1 https://hyparia.fr KARAOKE! TEAMSPEAK SAMEDI 17H30
28 / 1000♥ 3807
# 3
arcane.cc
HexaCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x[Arcane Network 2.0] | Twitter: @ArcaneCC SOTW: 10/5/3-Man - Saturday at 1PM EST!
1056 / 5000♥ 1097
# 4
mc.theprocraft.com
Spigot 1.12.1TheProCraft 1.12 - New Custom World Towny | Slimefun | McMMO | Fishing | Brewery
26 / 85♥ 607
# 5
ultra.rip
HexaCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Ultra Network | Follow us on Twitter! @UltraNetworkMC | @UltraGameFeed
464 / 1000♥ 584
# 6
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x-1.12.x Mineplex Games [US] » AUG PPC REWARD HEROES OF GWEN MOBA OPEN TO ALL
3818 / 3819♥ 2473
# 7
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 Badlion Network UHC 6.0 Rolling Beta ArenaPvP S15 Beta | Unlimited Ranked Matches
1098 / 10000♥ 2193
# 8
dev123.potpvp.com
HexaCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.xMineHQ PotPvP - Beta Testing Follow us on Twitter: @MineHQ for updates!
159 / 1♥ 775
# 9
hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.12.x The Hive NEW HUB, MORE FRIENDS, BIGGER PARTIES!
2915 / 20000♥ 1833
# 10
veltpvp.com
BungeeCord 1.8VeltPvP | 90% Off Sale - store.veltpvp.com 4.0 Revamp Inbound... Get hyped!
779 / 8000♥ 382