Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Trending Minecraft Servers


HạngMáy chủMiêu tảSố lượng người chơiLượt thích
# 1
mc.hyparia.fr
HypeCord 1.8 ➠ 1.12 HypariaMC 1.8 ➠ 1.12 https://hyparia.fr GIVECLES! SKYBLOCK MERCREDI 18H00
208 / 1000♥ 2301
# 2
hypixel.net
Requires MC 1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 Hypixel Network 1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 SUMMER SALE! ✪ - 6 DAYS 17:14:35
35758 / 59000♥ 5173
# 3
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11[Badlion Network] Competitive PvP Network! Download the Badlion Client free at badlion.net/client
1613 / 10000♥ 1878
# 4
hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.12.x The Hive ! BEDWARS RELEASED !
4707 / 20000♥ 1517
# 5
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x Mineplex Games [US] » HOG MOBA BETA CLANS SEASON 3 OPEN!!!
4463 / 4464♥ 2160
# 6
dev123.potpvp.com
HexaCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.xMineHQ PotPvP - Beta Testing Follow us on Twitter: @MineHQ for updates!
348 / 350♥ 427
# 7
minehq.com
Không thể kết nối đến máy chủ.
♥ 1181
# 8
arcane.cc
Whitelisted ---[- Arcane Network -]--- KOTH schedule is live!
0 / 1000♥ 593
# 9
play.cubecraft.net
CubeCraft ::CubeCraft:: AWESOME ::EGGWARS:: UPDATE! EPIC MAP UPDATE! SALE
8579 / 30000♥ 572
# 10
ultra.rip
HexaCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Ultra Network | EOTW 6/23 - 2PM EST! Updates at Twitter.com/UltraNetworkMC
12 / 1000♥ 226