Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Máy chủ Minecraft


Hạng Máy chủ Miêu tả Số lượng người chơi Lượt thích
# 1
play.havocmc.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xHavocMC Play The Mining Dead! 1.8-1.11 >> SPRING SALE 50% OFF THIS WEEK <<
104 / 1000 ♥ 5404
# 2
hypixel.net
Không thể kết nối đến máy chủ.
♥ 3443
# 3
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Mineplex Games « [US] » GH Open BETA St. Patrick's Day Chests Available!
1797 / 1798 ♥ 1685
# 4
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11[Badlion Network] Competitive PvP Network! Try out the new Skywars & Capture the Wool minigames!
970 / 10000 ♥ 1226
# 5
play.hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.11.x The Hive NEW GAME! MURDER IN MINEVILLE!
2450 / 20000 ♥ 1044
# 6
blocksmc.com
BlocksCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x BlocksMC Up To 50% Store Sale
2157 / 10000 ♥ 906
# 7
mcplayhd.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x>>> McPlayHD.net <<< | McPlayHD Netzwerk > Quakecraft ist wieder da!! <
21 / 128 ♥ 856
# 8
minehq.com
WhitelistedMineHQ Network HCTeams | HCSquads | Bunkers
0 / 1000 ♥ 771
# 9
hungergames-mc.fr
Minecraft 1.7-1.11Hunger Games debute dans 1 minute
6 / 200 ♥ 770
# 10
beta.pvplounge.net
Just Another Proxy 1.7.x, 1.8.xPvPLounge Beta @ store.pvplounge.net UPDATE: ELO Reset, New Kits, New Maps, New Spawn!
33 / 1 ♥ 694
# 11
play.mcpz.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x . . -*- PartyZone -*- . . . play.mcpz.net . .
130 / 1500 ♥ 647
# 12
blockmania.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x BLOCKMANIA Visit www.blockmania.com
9 / 10 ♥ 518
# 13
play.pm-mc.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xProject Mayhem 1.8+ and 20% OFF Sale! Saint Patrick's Day Package
2 / 1000 ♥ 497
# 14
gommehd.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xGommeHD.net - GommeHD Network - [1.8-1.11] +CONQUEST MAP WEEK | +CLANWAR UPDATE
4083 / 20000 ♥ 406
# 15
play.minecats.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xPlaytime for the cubs! | Fuzzy kittehs fall slowly! SkyBlock, now with more Parkours! Care to jump?
15 / 777 ♥ 370