Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai tiếng việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!

Xu hướng server Minecraft


HạngMáy chủMiêu tảSố lượng người chơiLượt thích
# 1
hypixel.net
Requires MC 1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 Hypixel Network 1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 HALLOWEEN UPDATE - LET'S GET SPOOKY
23667 / 62000♥ 8034
# 2
mc.hyparia.fr
HypeCord 1.8 ➠ 1.12.2 HypariaMC 1.8 ➠ 1.12.2 https://hyparia.fr NEW! TOURNOIS SKYBLOCK: CLES A GAGNER
22 / 1000♥ 6076
# 3
arcane.cc
Arcane 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xArcane - Bunkers Release Friday at 5PM EST! 3.0 SOTW (W3) - Saturday (10/21) at 2PM EST.
934 / 8000♥ 1635
# 4
veltpvp.com
VeltPvP 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xVeltPvP - store.veltpvp.com (90% Off Sale) 4.0 SOTW is Saturday at 1:00 PM EST. (Week 10)
780 / 8000♥ 1054
# 5
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10/1.11/1.12 Badlion Network New Gamemode Domination! ArenaPvP S15 live | Awesome Minecraft PvP
1457 / 10000♥ 2547
# 6
mineman.club
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10 Minemen Club EU & AU RELEASE + PREMIUM!
182 / 500♥ 190
# 7
skylandkits.com
MineHQ Cloud v0.2.1 Alpha 1.7.10SkylandKits » store.skylandkits.com Follow @SkylandKits » Lifetime Ranks are now on store!
95 / 250♥ 324
# 8
faithfulmc.com
FaithfulMCFaithfulMC | Kits EOTW Thursday, 5PM EST * HCF SOTW is Saturday at 1:00 PM EST
358 / 5000♥ 400
# 9
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x-1.12.x Mineplex Games [USOCT PPC REWARD! HAPPY HALLOWEEN!
3086 / 3087♥ 2720
# 10
hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.12.x The Hive HIVE-O-WEEN | CRATES, MAPS + GAMES!
2295 / 20000♥ 2118