Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Máy chủ Minecraft


Hạng Máy chủ Miêu tả Số lượng người chơi Lượt thích
# 1
play.havocmc.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.xHavocMC Play The Mining Dead! 1.9-1.11 >> FLASH SALE 35% OFF ENDS SUNDAY <<
59 / 1000 ♥ 5385
# 2
hypixel.net
Requires MC 1.8/1.9/1.10/1.11 Hypixel Network 1.8/1.9/1.10/1.11 PROTOTYPE LOBBY LIVE: 4 NEW GAMES!
11529 / 35053 ♥ 2443
# 3
mineplex.com
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Mineplex Games [US]» HAPPY NEW YEAR MINESTRIKE UPDATE!
2520 / 2521 ♥ 1332
# 4
blocksmc.com
BlocksCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x BlocksMC New Hub | New Lobbies
3495 / 10000 ♥ 872
# 5
mcplayhd.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x>>> McPlayHD.net <<< | McPlayHD Netzwerk > Winterlobby <
15 / 128 ♥ 861
# 6
na.badlion.net
Minecraft 1.7/1.8/1.9/1.10[Badlion Network] Competitive PvP Network Come play ArenaPvP, UHC, SG!
1497 / 10000 ♥ 813
# 7
play.hivemc.com
BeeCord 1.7.x ➜ 1.11.x TheHive - Survival Games v2! NEW ARCADE GAME! SPLOOP!
2575 / 20000 ♥ 803
# 8
hungergames-mc.fr
Minecraft 1.7-1.11Hunger Games debute dans 1 minute
1 / 200 ♥ 760
# 9
minehq.com
WhitelistedMineHQ Network HCTeams | HCSquads | Bunkers
2 / 1000 ♥ 573
# 10
play.mcpz.net
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x . . -*- PartyZone -*- . . . play.mcpz.net . .
194 / 1500 ♥ 562