Skin Minecraft nổi bật

Máy chủ Minecraft nổi bật

#1 🇨🇦 Hypixel mc.hypixel.net 14578 / 45000 ★23287
#2 🇫🇷 Minemen Club eu.minemen.club 362 / 1000 ★3999
#3 🇺🇸 VeltPvP veltpvp.com 211 / 8000 ★4813
#4 🇺🇸 CubeCraft play.cubecraft.net 764 / 30000 ★3519
#5 🇫🇷 The Hive play.hivemc.com 1207 / 20000 ★5086
#6 🇫🇷 PvPTemple pvptemple.eu 239 / 1500 ★638
#7 🇺🇸 Mineplex us.mineplex.com 1724 / 1725 ★4884
#8 faithfulmc.com faithfulmc.com 227 / 5000 ★1726
#9 🇨🇦 play.manacube.com play.manacube.com 599 / 1000 ★382
#10 🇨🇦 ghostly.live ghostly.live 205 / 0 ★479

Câu hỏi thường gặp


Làm sao để tôi thay đổi tên Minecraft?

Để thay đổi tên Minecraft của bạn:

  1. Truy cập account.mojang.com và đăng nhập bằng Email và mật khẩu tài khoản Mojang của bạn.
  2. Kế tiếp tên tài khoản Minecraft của bạn, nhấn vào liên kết "Change".
  3. Nhập tên mới, và xác nhận bằng cách nhập lại mật khẩu của bạn.
  4. Nhấn vào nút "Change name".
Bạn có thể giúp tôi về vấn đề với tài khoản Minecraft của tôi được không?
Trang web này không liên kết với Mojang, nhà phát triển của Minecraft. Nếu bạn cần trợ giúp về tài khoản Minecraft của bạn, hãy liên hệ trực tiếp Mojang.
Thời gian để tôi được phép tiếp tục thay đổi tên Minecraft?
Bạn có thể thay đổi tên Minecraft mỗi 30 ngày.
Sau khi thay đổi tên Minecraft, tên cũ của tôi xuất hiện khi nào?
Bạn có thể dùng tên Minecraft cũ sau 30 ngày. Những người khác cũng phải đợi 37 ngày trước khi họ có thể dùng tên Minecraft cũ của bạn.
UUID là gì?
UUID là viết tắt của Universally Unique Identifier. Mỗi tài khoản Minecraft đều có một UUID khác nhau. Ví dụ, UUID của tôi là 403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5. UUID của một tài khoản Minecraft sẽ không bao giờ thay đổi. Nó cho các máy chủ Minecraft một cách mới để lần theo người chơi và chắc rằng việc cấm, ranks trong máy chủ,... vẫn còn kể cả khi người đó đã đổi tên.
Bạn sẽ xóa lịch sử tên Minecraft của tôi trên trang web này chứ?
Mojang đã tuyên bố rằng đó là quyết định của họ: Tên người dùng trước đó có thể được nhìn thấy, và họ đã cung cấp một phương pháp để cho phép công chúng để truy cập thông tin. Trang web này được hiểu là một công cụ tham khảo với mục tiêu của việc hoàn chỉnh nhất và chính xác tên thông tin có thể. Vì vậy, thông tin tên sẽ không được gỡ bỏ khỏi trang web này, và bất kỳ yêu cầu phải có thông tin tên lấy từ trang web này sẽ bị bỏ qua.