Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

🔥Minecraft skins nổi bật🔥


Câu hỏi thường gặp


Làm sao để tôi thay đổi tên Minecraft?

Để thay đổi tên Minecraft của bạn:

  1. Truy cập account.mojang.com và đăng nhập với tài khoản Mojang, địa chỉ email và mật khẩu.
  2. Kế bên hồ sơ Minecraft của bạn, nhấp vào "Thay đổi".
  3. Nhập tên mới, và xác nhận bằng cách nhập lại mật khẩu của bạn.
  4. Bấm nút "Đổi tên"
Bạn có thể giúp tôi về vấn đề với tài khoản Minecraft của tôi được không?
duoc
Tần suất để tôi thay đổi tên Minecraft?
Bạn có thể thay đổi tên Minecraft mỗi 30 ngày.
Sau khi thay đổi tên Minecraft, khi nào tên cũ của tôi trở nên có sẵn?
Tên tài khoản của bạn có sẵn sau 30 ngày và đối với mọi người là 37 ngày.
UUID là gì?
UUID là viết tắt của Universally Unique Identifier. Mỗi tài khoản Minecraft đều có một UUID khác nhau. Ví dụ, UUID của tôi là 403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5. UUID của một tài khoản Minecraft sẽ không bao giờ thay đổi. Nó cho các server Minecraft một cách mới để lần theo người chơi và chắc rằng việc cắm chơi, Ranks trong server,... vẫn còn cho dù ngay sau khi người đó đã đổi tên.
Bạn sẽ xóa lịch sử tên Minecraft của tôi trên trang web này chứ?