Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai tiếng việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch trang web này. Nhấn vào đây!

Minecraft skins nổi bật


Câu hỏi thường gặp


Làm sao để tôi thay đổi tên Minecraft?

Để thay đổi tên Minecraft của bạn:

  1. Truy cập account.mojang.com và đăng nhập với Email và mật khẩu của tài khoản Mojang của bạn.
  2. Kế bên hồ sơ Minecraft của bạn, nhấp vào "Change".
  3. Nhập tên mới, và xác nhận bằng cách nhập lại mật khẩu của bạn.
  4. Bấm nút "Change name".
Bạn có thể giúp tôi về vấn đề với tài khoản Minecraft của tôi được không?
Trang web này không liên kết với Mojang, nhà phát triển của Minecraft. Nếu bạn cần trợ giúp về tài khoản Minecraft của bạn, hãy liên lạc trực tiếp Mojang.
Bao lâu để tôi thay đổi tên Minecraft lần nữa?
Bạn có thể thay đổi tên Minecraft mỗi 30 ngày.
Sau khi thay đổi tên Minecraft, tên cũ của tôi xuất hiện khi nào?
Tên tài khoản của bạn có sẵn sau 30 ngày và đối với mọi người là 37 ngày.
UUID là gì?
UUID là viết tắt của Universally Unique Identifier. Mỗi tài khoản Minecraft đều có một UUID khác nhau. Ví dụ, UUID của tôi là 403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5. UUID của một tài khoản Minecraft sẽ không bao giờ thay đổi. Nó cho các server Minecraft một cách mới để lần theo người chơi và chắc rằng việc cấm chơi, Ranks trong server,... vẫn còn cho dù ngay sau khi người đó đã đổi tên.
Bạn sẽ xóa lịch sử tên Minecraft của tôi trên trang web này chứ?
Mojang đã tuyên bố rằng đó là quyết định của họ : Tên người dùng trước đó có thể được nhìn thấy, và họ đã cung cấp một phương pháp để cho phép công chúng để truy cập thông tin. Trang web này được hiểu là một công cụ tham khảo với mục tiêu của việc hoàn chỉnh nhất và chính xác tên thông tin có thể. Vì vậy, thông tin tên sẽ không được gỡ bỏ khỏi trang web này, và bất kỳ yêu cầu phải có thông tin tên lấy từ trang web này sẽ bị bỏ qua.