Skin Minecraft


Máy chủ Minecraft


#1 🇺🇸 Purple Prison >>[ PURPLE PRISON ]<< SERVER RESET RELEASED! >> JOIN TODAY! << 834 / 1000 64824★
#2 🇨🇭 Hoplite Hoplite Season 3 | 1.20.1 BATTLE ROYALE DUOS RELEASE 667 / 3000 6001★
#3 🇨🇭 AkumaMC AkumaMC » ✦ Skyblock Just Released! ✦ <★> discord.gg/akumamc <★> [1.8 ↠ 1.20] <★> 859 / 2024 35946★
#4 🇺🇸 SunRealms SunRealms (ɴᴇᴡ) SEASON [X] GRAND RELEASE Now released, join the fun now! 101 / 200 3212★
#5 🇨🇦 OG Network OG-Network | [1.8-1.20] RPG SMP SEASON 1 OUT NOW 114 / 500 4622★
#6 🇬🇧 Wild Prison WILDNETWORK V2 SEASON 11 OP Prison - BIGGER MINES - Just Reset 417 / 1000 14621★
#7 🇨🇦 Astral Network AstralMC ┃ 70% OFF @ store.astralmc.cc ❤ ➥ Kitmap-UHC SOTW » is now Active! 370 / 5000 14003★
#8 🇺🇸 PvP Land PvP Land - [1.7-1.20] Updated loadouts coming soon! 59 / 500 40354★
#9 🇨🇦 Hypixel Hypixel Network [1.8-1.20] SKYBLOCK 0.19.11 | BEDWARS SLUMBER HOTEL 39403 / 200000 81341★
#10 🇫🇷 fullwin.gg FULLWIN.ɢɢ | ᴇᴜ ʙᴇᴛᴀ ▶ ʙᴇᴛᴀ ꜰꜰᴀ, ᴅᴜᴇʟѕ & ʙᴏᴛ ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴇ 19 / 1 2419★

 Câu hỏi thường gặp


Làm sao để tôi thay đổi tên Minecraft?

Để thay đổi tên Minecraft của bạn:

  1. Truy cập www.minecraft.net/profile và đăng nhập bằng Email và mật khẩu tài khoản Mojang của bạn.
  2. Kế tiếp tên tài khoản Minecraft của bạn, nhấn vào liên kết "Change".
  3. Nhập tên mới, và xác nhận bằng cách nhập lại mật khẩu của bạn.
  4. Nhấn vào nút "Change name".
Bạn có thể giúp tôi về vấn đề với tài khoản Minecraft của tôi được không?
Trang web này không liên kết với Mojang, nhà phát triển của Minecraft. Nếu bạn cần trợ giúp về tài khoản Minecraft của bạn, hãy liên hệ trực tiếp Mojang.
Thời gian để tôi được phép tiếp tục thay đổi tên Minecraft?
Bạn có thể thay đổi tên Minecraft mỗi 30 ngày.
Sau khi thay đổi tên Minecraft, tên cũ của tôi xuất hiện khi nào?
Bạn có thể dùng tên Minecraft cũ sau 30 ngày. Những người khác cũng phải đợi 37 ngày trước khi họ có thể dùng tên Minecraft cũ của bạn.
UUID là gì?
UUID là viết tắt của Universally Unique Identifier. Mỗi tài khoản Minecraft đều có một UUID khác nhau. Ví dụ, UUID của tôi là 403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5. UUID của một tài khoản Minecraft sẽ không bao giờ thay đổi. Nó cho các máy chủ Minecraft một cách mới để lần theo người chơi và chắc rằng việc cấm, ranks trong máy chủ,... vẫn còn kể cả khi người đó đã đổi tên.
Làm thế nào để đăng skin Minecraft của tôi lên NameMC?
Chỉ cần đặt skin trong hồ sơ bản Minecraft: Java Edition, đợi 60 giây, và đến xem hồ sơ của bạn trong NameMC. Skin của bạn sẽ được tự động đặt
Bạn sẽ xóa lịch sử tên Minecraft của tôi trên trang web này chứ?

If you would like to hide one or more names in your name history, click here. When you hide a name, it will appear as “—” in your name history. Please note that only previous names can be hidden from your history, not your current name. For more information, see our privacy policy.